Mijn werkwijze

Het gehele traject, van intake (kennismaking), diagnostiek tot aan behandeling, vindt via beeldbellen plaats. Belangrijk daarbij is dat jij een ruimte tot je beschikking hebt waarin jij je prettig en veilig voelt. Ik maak gebruik van de Zoom beeldbellen applicatie van Gezondheidsmeter PGO. Dit is een AVG/GDPR proof verbinding. Voorafgaand aan het intakegesprek leg ik je uit hoe je toegang kunt krijgen. 

Het eerste gesprek is een intakegesprek en heeft als doel om je klachten in kaart te brengen en tot een voorlopige diagnose te komen. Doorgaans heb ik daarna nog 1 – 3 gesprekken nodig om je klachten verder in kaart te brengen. Wanneer mijn hulpaanbod onvoldoende aansluit bij jouw hulpvraag, probeer ik een zo geschikt mogelijke andere behandeling te adviseren. Ik verwijs je vervolgens terug naar de huisarts, zodat het advies met de huisarts besproken kan worden. Als de behandeling binnen mijn praktijk plaats vindt, stellen we samen een behandelplan op.

Ik maak gebruik van psychotherapeutische technieken vanuit de KPSP, schematherapie en indien nodig ook EMDR. Door onder andere deze gecombineerde aanpak van verschillende psychotherapeutische technieken en biologische invalshoeken hebben we doorgaans niet meer dan 25 sessies nodig voor een geslaagde behandeling. Na de diagnostische fase spreken we dan ook vaak 25 sessies met elkaar af. Als we samen daarnaast ook voor een medicamenteuze aanpak gekozen hebben, kan het zijn dat na deze 25 gesprekken nog enkele medicatie controles nodig zijn. 

Als je bij mij in behandeling bent en in nood bent, kun je 7 dagen per week overdag en in de avond tot 20.00 uur via het door mij verstrekte telefoonnummer altijd contact met mij opnemen. Buiten deze tijden is de huisartsenpost eerste aanspreekpunt.