Aanmelden

Ben je op zoek naar een behandeling die geheel online plaats vindt, dan kun jij je aanmelden door naar onderstaand adres een email te sturen:

Emailadres: info@dr-marie.nl

Na bevestiging stuur je via de door mij gegenereerde beveiligde verbinding een kopie van je verwijsbrief. Als deze voldoet (Zie kopje hieronder: Belangrijke informatie over de verwijsbrief), vraag ik je de volgende gegevens naar mij te sturen, zodat ik je in mijn dossier kan aanmelden:  

 • Een kopie van je ID bewijs
 • Een kopie van je zorgverzekeringspas of polis
 • Je telefoonnummer, emailadres, je adres en BSN-nummer.
 • Indien aanwezig en bij voorkeur: verslagen van eerdere behandelingen.

Als mijn aanbod passend is bij jouw hulpvraag dan plannen we een intakegesprek. Dit gesprek vindt binnen 4 weken na je aanmelding plaats.

Om je behandeling (deels) vergoed te krijgen via de zorgverzekeraar, heb je een verwijsbrief nodig van je huisarts. Die heb je nodig, voordat je een intake/kennismakingsgesprek bij mij kunt plannen. Benodigde informatie in de verwijsbrief:

   • Dat je verwezen wordt naar de Specialistische GGZ waarbij specifiek om de expertise van een psychiater gevraagd wordt. 
   • Er een vermoeden/sprake is van een psychische stoornis
   • De AGB code en handtekening van je huisarts