Aanmelden

Ben je op zoek naar een behandeling die geheel online plaats vindt, dan kun jij je aanmelden door naar onderstaand adres een email te sturen:

Emailadres: info@dr-marie.nl

Na bevestiging stuur je via de door mij gegenereerde beveiligde verbinding een kopie van je verwijsbrief. Als deze voldoet (Zie kopje hieronder: Belangrijke informatie over de verwijsbrief), vraag ik je de volgende gegevens naar mij te sturen, zodat ik je in mijn dossier kan aanmelden:  

 • Een kopie van je ID bewijs
 • Een kopie van je zorgverzekeringspas of polis
 • Je telefoonnummer, emailadres, je adres en BSN-nummer.
 • Indien aanwezig en bij voorkeur: verslagen van eerdere behandelingen.

Als mijn aanbod passend is bij jouw hulpvraag dan plannen we een intakegesprek. Dit gesprek vindt binnen 4 weken na je aanmelding plaats. De wachttijd voor behandeling is 8 weken. 

Om je behandeling (deels) vergoed te krijgen via de zorgverzekeraar, heb je een verwijsbrief nodig van je huisarts. Die heb je nodig, voordat je een intake/kennismakingsgesprek bij mij kunt plannen. Benodigde informatie in de verwijsbrief:

   • Dat je verwezen wordt naar de Specialistische GGZ waarbij specifiek om de expertise van een psychiater gevraagd wordt. 
   • Er een vermoeden/sprake is van een psychische stoornis
   • De AGB code en handtekening van je huisarts